Het krankzinnige vonnis leidde tot emotionele reacties bij Doede, zijn vrouw Kicky en aanwezige sympathisanten en journalisten. Jelte Sondij van het BNN programma 'De Social Club' twitterde: "Emotionele reactie vrouw Doede. Bij hem ongeloof, overleg advocaat. Deze mensen zijn zojuist kapot gemaakt voor telen wietplantjes."


International Cannabis News - Uitspraak Doede de Jong Bron: YouTube

Doede's vrees is waarheid geworden: doordat het Openbaar Ministerie de 'Bolhaar tactiek' toepaste en de schamele feiten in deze zaak opblies tot gigantische proporties, gaat de rechtbank mee in de hysterie. Als Doede werkelijk meer dan twee ton moet betalen, zal zijn boerderij, waarop conservatoir beslag is gelegd, verkocht worden.

Het heeft er alle schijn van dat Doede slachtoffer is geworden van zijn eerlijkheid en openheid én van de wraakzucht van Fred Teeven, staatssecretaris van veiligheid en justitie. Tijdens het tweede Cannabis Tribunaal in 2010 pakte Doede de VVD'er, toen nog Kamerlid, hard aan op zijn standpunten over drugs.

Waar hasjbaronnen als Cees H. hun vervolging af kunnen kopen, wordt een man als Doede, die met open vizier strijdt voor maatschappelijke verbetering genadeloos de nek om gedraaid. Zelf zei Doede tijdens zijn proces:

"In plaats van waardering voor mijn inzet volgt het O.M. de tactiek van Herman Bolhaar, hoofdambtenaar bij het Openbaar Ministerie. Namelijk de rand opzoeken. De verdachte, middels het buitenproportioneel opblazen van het bewijs materiaal, maximaal in het diskrediet brengen. Het stapelen van bewijsmateriaal om zodoende het hof te misleiden. Een verwerpelijke methode! Het is hun taak om bewijs op waarheidsvinding te baseren, niet om er maar wat op los te speculeren. Ik ben in deze door de overheid gecreëerde tragedie de positieve factor, een betrokken burger. Ik zet mij via de media, krant en tv in, als het ware een handvat, voor opheffen van het verbod of minimaal legalisering om de impasse in de wiettragedie te doorbreken. Ik ben geen graaier, geldwolf of patser maar een boerenhobby kweker, een liefhebber en een tuinman. Geld is nooit de allesbepalende factor geweest. Ik heb niemand bedrogen, benadeeld of bestolen en ben niemand tot last geweest. Integendeel!"

Voor mensen die Doede financieel, door middel van crowdfunding willen steunen in zijn strijd voor legalisering, is er het volgende bank nummer bij zijn advocaat geopend:

Advocaten kantoor Anker en Anker
Ossekop 11 Leeuwarden
Onder vermelding van dossier nr. 20140155 –Free Doede
Bank nr.NL85RABO0104826134

Mocht er eventueel onverhoopt geld overblijven, dan zal dit aan een cannabisgerelateerd doel besteed worden.


Doede meets Eva Jinek - Bron: YouTube

Steun Cannabis activist en VOC-lid, Doede de Jong en daarmee ook de strijd tegen voor een rechtvaardig Cannabisbeleid.

Bron: Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod