Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was significant lager dan in de vorige meting (13,5% in 2012/2013 versus 15,5% in 2011/2012). Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet (Pijlman e.a., 2005). In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; de afgelopen jaren bewoog het gemiddelde percentage THC in nederwiet zich tussen de 15 á 18%. Dit jaar daalde het THC-gehalte in nederwiet dus voor het eerst aanzienlijk ten opzichte van de voorgaande jaren.

Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan enige van de andere cannabisproducten (5,1%) en Nederlandse hasj bevatte gemiddeld de meeste THC (29,0%). De gemiddelde THC-concentratie van geïmporteerde wiet (5,1% in 2012/2013 t.o.v. 5,7% in 2011/2012) en buitenlandse hasj (16,8% in 2012/2013 t.o.v. 16,1% in 2011/2012) bleef het afgelopen jaar gelijk. Het THC-gehalte in nederhasj lijkt dit jaar gemiddeld lager dan vorig jaar (29,0 % in 2012/2013 versus 35,0% in 2011/2012), maar ook dit verschil is niet significant.