De resultaten van Wouters maken aannemelijk dat de nabijheid van coffeeshops niet zorgt voor een toename in het gebruik van cannabis of hard drugs. Het aantal coffeeshops en de toegankelijkheid ervan bepalen of blowers hun wiet of hasj bij coffeeshops of elders kopen. Van de niet-gedoogde verkooppunten van cannabis wordt het meest gebruikgemaakt van de 06-dealer, gevolgd door de thuisdealer. De thuiskweker is ook relatief populair, terwijl van straatdealers en onder-de-toonbank-dealers sporadisch gebruik wordt gemaakt.

Van gedogen naar overlastbestrijding
Het Nederlands drugsbeleid heeft drie dimensies: het tegengaan van de vraag naar drugs door een actief zorg- en preventiebeleid, het tegengaan van het aanbod door het bestrijden van de georganiseerde misdaad, en het beschermen en in stand houden van de openbare orde. De laatste tien jaar is de nadruk verschoven naar het bestrijden van overlast, waardoor het Nederlands cannabisbeleid strikter is geworden. Wouters onderzocht de gevolgen van de veranderingen voor de hennepteelt, de verkoop van wiet en hasj, en het gebruik van drugs.

Lees hier het artikel bij Universiteit van Amsterdam