De koppige werkwijze van minister Opstelten begint tot steeds meer weerstand te leiden. Wetenschappers en experts hekelen bijvoorbeeld Opsteltens plan om cannabis met meer dan 15 procent THC als harddrugs te bestempelen omdat het niets oplost en ook nauwelijks controleerbaar is. Een ander punt is het sluiten van 31 Amsterdamse coffeeshops tijdens schooltijd vanaf 1 januari 2014, omdat ze minder dan 250 meter van een school zijn verwijderd. Nu is dat nog 350 meter. Coffeeshops leven de leeftijdsgrens van 18 jaar strikt na, dus ook dit is een non-oplossing voor een niet bestaand probleem.

Hier bovenop neemt het aantal gemeenten toe dat de voordelen van reguleren inziet. Voor steeds meer gemeenten is het namelijk een doorn in het oog dat het landelijke cannabisbeleid van Opstelten faalt. Allerlei initiatieven – waaronder de mislukte wietpas – lossen de problemen niet op en creëren vaak juist nieuwe problemen. Een toenemend aantal gemeentes ziet in dat het decriminaliseren van de zogenaamde 'achterdeur' van de coffeeshops wel problemen kan oplossen. Want hoewel het verkopen van cannabis via de 'voordeur' wordt gedoogd, is de inkoop nog steeds illegaal.

Legale leverancier
Utrecht is één van de gemeentes die al langer pleit voor regulatie en daar zijn de afgelopen tijd maar liefst 25 grote Nederlandse steden bij gekomen. Uit een rondgang van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) blijkt dat van de in totaal 38 grote steden er 26 voor reguleren zijn en dat is bijna 70 procent.

Hiervan hebben 18 steden – inclusief Utrecht – een concreet plan ingeleverd bij Opstelten. Dit plan behelst in veel gevallen een experiment met een legale kweker die als enige mag leveren aan de coffeeshops. Hierdoor hoeven coffeeshops geen zaken meer te doen met illegale kwekers en wordt de wind uit de zeilen genomen van criminele organisaties met massakwekerijen. Ten slotte kunnen de inkopen van de coffeeshops worden belast hetgeen meer belastinginkomsten oplevert. De branche schat dat er jaarlijks voor 600 miljoen euro wiet en hasj wordt ingekocht in coffeeshops en dat geld verdwijnt nu volledig in het criminele circuit.

Lees het volledige artikel bij Sensi Seeds