16 maart 2015 - We zijn onderweg naar de Provinciale Statenverkiezingen. De dan vers gekozen Provinciale Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer. Ga Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer!

De verkiezingen worden op 18 maart 2015 gehouden.

Provinciale Staten en haar verkiezingen nader toegelicht: In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Ieder van de 12 provincies heeft dus zo'n eigen vertegenwoordigend orgaan: de Provinciale Staten. De leden van dit 'provinciale parlement' worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de provincie.

statenverkiezing

De redactie van de website Cannabiskieswijzer heeft alle (ruim 180) verkiezingsprogramma's en websites (van de politieke partijen die deelnemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen 2015) doorgenomen op standpunten over cannabis, coffeeshops, gereguleerde teelt en drugbeleid.

Veel van de partijen die mee doen met de Provinciale Statenverkiezingen zijn landelijke bekend en zijn al te vinden in de Eerste en Tweede Kamer, maar tijdens de provinciale verkiezingen doen ook provinciale (regionale) partijen mee.

Check Cannabiskieswijzer voor meer informatie en hulp bij je keuze.