U bent hier: Rapporten Geldbomen op zolder

Geldbomen op zolder

Geldbomen September 2011 (gepubliceerd februari 2012) - IVA Beleidsonderzoek en advies - Thuiskwekers van hennep in beeld

Opdrachtgever: Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt

Opvallend is dat dit rapport, daterend uit september 2011, pas in februari 2012 werd vrijgegeven. Verder opvallend is dat het beeld geschetst in het onderzoek, niet overeenstemd met de intensieve propagandacampagne van zo'n tien jaar, over cannabisteelt onder dwang en grote, gewelddadige criminele organisaties. Het tegendeel blijkt waar.

Op basis van de dossierstudie, de analyse van de gegevens van de Belastingdienst en de observatie van de onderzoeken ter terechtzitting, kunnen we het volgende constateren over de thuiskweker van hennep. Het gaat om iemand die meestal werkt in loondienst, maar die weinig verdient en vaak een openstaande schuld heeft van ongeveer vijfduizend euro. Het thuiskweken van hennep levert een vaste of een tijdelijke bijverdienste op. In het onderzoek zijn weinig aanwijzingen te vinden voor de aanname dat kwekers (kunnen) pronken met bezittingen die zijn betaald met de illegaal verworven inkomsten.

De geïnterviewde experts stellen dat er geen sprake is van verticaal geweld tegen thuiskwekers van hennep. Geweld zou wel voorkomen in de criminele organisatie op de achtergrond van de thuiskweek van hennep.67 Mocht de thuiskweker van hennep betrapt worden, dan is het criminele organisatie-element mogelijk bruikbaar in de rechtszaal, omdat de verdachte handig gebruik kan maken van de gewelddadige reputatie die de thuisteelt van hennep inmiddels heeft.

Lees hier het volledige rapport

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04