U bent hier: Rapporten Risicoschatting Cannabis 2008

Risicoschatting Cannabis 2008

Risicoschatting-2008 Risicoschatting Cannabis 2008 December 2008 - CAM (ondergebracht bij RIVM) - Risicoschatting Cannabis 2008

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer preventieve interventies en voorlichting over gezondheidsrisico's als gevolg van cannabisgebruik zijn nodig volgens het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) om de potentiële gevaren voor met name jongeren duidelijk te maken. Een verhoogd risico op psychoses en psychotische stoornissen voor kwetsbare individuen dient daarbij aandacht te krijgen. Ook verdienen de schadelijkheid van stoffen in cannabisrook en de risico's van deelname aan het verkeer na gebruik van cannabis, vooral in combinatie met alcohol, extra aandacht.

Het is onwenselijk drastische wijzigingen in het huidige beleid aan te brengen. Met name een beleid gericht op het sluiten van coffeeshops is onwenselijk omdat gevreesd wordt dat dit nadelige effecten heeft op de volksgezondheid.

De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de beperking van overlast in verband met de productie en handel in cannabis is het meest gebaat bij een regulering van de aanvoer van cannabis voor eigen gebruik.

Lees hier het volledige rapport

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04