U bent hier: In de pers Overlast van coffeeshops is zwaar overdreven

Overlast van coffeeshops is zwaar overdreven

28 november 2008 - Trouw - Uit de recente discussies over het al of niet voortzetten van het gedoogbeleid voor coffeeshops blijkt dat een meerderheid van rond 60 procent van de Nederlandse bevolking en een nog veel grotere meerderheid van bij het beleid betrokken burgemeesters het er mee eens te zijn dat de coffeeshops er dienen te blijven. Het morele en politieke opportunisme uit de kringen van CDA en VVD heeft gelukkig nog lang niet iedereen overtuigd.

Desondanks is het, juist voor de houdbaarheid van een gereguleerde cannabishoreca, noodzakelijk om de knelpunten onder ogen te zien. Overlast en mogelijke criminaliteitsbevordering zijn de meest gehoorde en in principe ook reële bezwaren tegen coffeeshops.

Uit verreweg het meest recente onderzoek blijkt dat de cannabishoreca eerder minder dan meer overlast dan de alcoholhoreca oplevert. Gezien de grote gevoeligheid vooringrijpen van de overheid en de meestal stringente controle op coffeeshops hoeft dit ook niet te verbazen. De tijd van wildgroei in aantal en de onbeheersbaarheid van de bedrijfsvoering ligt al meer dan tien jaar achter ons. Voor de gemiddelde Amsterdammer zijn coffeeshops zo ongeveer het laatste waaraan wordt gedacht als het gaat om overlast. In een recent onderzoek noemt 5 procent van de Amsterdamse bevolking de coffeeshops als bron van veel of een beetje overlast.

Minder irreëel is de overlast van het softdrugstoerisme aan de grens. Zo'n 2500 drugstoeristen per dag is ongetwijfeld meer dan een vriendelijk provinciestadje als Terneuzen aankan. Een gerenommeerd en op drugsbeleid gespecialiseerd onderzoekbureau deed de goed onderbouwde aanbeveling om verkooppunten voor cannabis buiten de stad in de richting van de herkomst van de drugstoeristen te verplaatsen. Het gemeentebestuur koos echter voor sluiting van de coffeeshops met als gevolg dat er nu 'overal' in Terneuzen op straat en vanuit woningen gedeald schijnt te worden. Maar of vanwege problemen in Terneuzen ook de cannabishoreca in Rotterdam, Amsterdam of Groningen moet worden aangepakt lijkt mij niet juist.

Ten slotte het moeilijkste punt, de criminaliteit aan de achterdeur. Het lijdt geen twijfel dat veel cannabis de coffeeshop binnenkomt langs onwenselijke wegen. Meest zorgelijk is wellicht dat criminele groepen soms de kleine huistelers buurtgewijs in de greep lijken te hebben. De cruciale vraag is of het platleggen van de coffeeshop als gereguleerd verkoopkanaal voor cannabis een eind zou maken aan criminele productie en distributie. Alles wat in de criminologie bekend is over de repressieve aanpak van zulke 'misdaad zonder slachtoffers', of het nu gaat om prostitutie, gokken of drugs, wijst helaas precies op het tegendeel. Verergering in plaats van vermindering van de problemen.

Lees hier het volledige artikel bij Trouw

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04