U bent hier: Home

Wie heeft er nog toegang tot de Eindhovense coffeeshop?

VceHot01UPDATE 1 februari 2013 - Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe spelregels ten gevolge van het nieuwe regeerakkoord.

In een brief aan de Tweede Kamer dd. 19 november 2012 licht Minister Opstelten de nieuwe spelregels toe.

Het weren van drugtoeristen wordt onverkort doorgezet.

Landelijke invoering van het ingezetencriterium wordt per 1 januari 2013 doorgezet.

Praktisch betekend het ingezetenencriterium:

  1. alleen toegang voor ingezetene van Nederland tot de coffeeshop en verkoop aan ingezetenen van Nederland;
  2. onder ingezetene wordt verstaan: een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland;
  3. de coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en aan degene aan wie hij verkoopt, ingezetene van Nederland is.

Het tonen van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in combinatie met een uitreksel GBA zijn instrumenten waarmee de coffeeshophouder het ingezetenenschap kan vaststellen.

Uitgangspunt is dat de handhaving van het ingezetenencriterium op 1 januari 2013 start. De handhaving van het ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd waabij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk. Het besloten clubcriterium vervalt.

Download hier de wijzigingen opiumwet zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 24-12-2012

Vanaf 1 februari 2013 ziet de handhaving Ingezetenen criterium te Eindhoven er als volgt uit:

  • Nederlanders kunnen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs terecht in de bij VCE aangesloten coffeeshops;
  • Niet-Nederlanders (woonachtig in Nederland) kunnen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een geldig GBA terecht in de bij VCE aangesloten coffeeshops en worden voor de duur van 1 jaar (datum uitgifte GBA is aanvangsdatum) op een gastenlijst geplaatst zodat het GBA niet telkens overlegd dient te worden. Voor plaatsing op de gastenlijst dient een geldig identiteitsbewijs en een geldig GBA (niet ouder dan 4 weken) overlegd te worden. Eenmaal geplaatst op de gastenlijst volstaat het om enkel een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar de coffeeshop.

Wat is een geldig identiteitsbewijs? Zie website van rijksoverheid.

VCE blijft zich actief verzetten tegen de rechtsongelijkheid in het coffeeshopbeleid tussen noord en zuid Nederland.

PosterVCEIngezetenen

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04