U bent hier: Blog Coffeeshopbeleid: het paard achter de wagen

Coffeeshopbeleid: het paard achter de wagen

6 juni 2011 - Tien instelling voor verslavingszorg in Nederland leveren in een brief fors kritiek op de kabinetsplannen rondom coffeeshops.

Hun brief "Coffeeshopbeleid: het paard achter de wagen. Drugsbeleid dient volksgezondheid te bevorderen." begint als volgt:

"Sinds een paar jaar staan de Nederlandse coffeeshops onder druk. In 2008 werden, om het drugstoerisme tegen te gaan, in enkele grenssteden coffeeshops gesloten. Nu worden nieuwe maatregelen getroffen. Het drugsgeweld in Brabant, specifiek rond Eindhoven, en de criminaliteit aan de achterdeur worden aangegrepen om ons internationaal door deskundigen geprezen gedoogbeleid – en daarmee de coffeeshops – verder af te bouwen."

"De wietpas wordt ingevoerd en in de slipstream daarvan wordt de afstand tot scholen verruimd. Dat zou de laatste stap kunnen zijn voor het definitief afschaffen van het onderscheid tussen hard- en softdrugs waar deze regering op af lijkt te stevenen. Daarmee dreigt vanzelf een einde te komen aan het gedoogbeleid en de coffeeshops. In deze open reactie willen de gezamenlijke verslavingszorginstellingen duidelijk maken dat ze van mening zijn dat deze nieuwe koers nadelige effecten zal hebben op de volksgezondheid. Cannabis kent duidelijke risico's voor kwetsbare groepen. Juist omdat het wordt gedoogd als genotmiddel is een goede regulering van de verkoop ervan noodzakelijk."

Enkele uitingen uit de brief:

Wietpas

"Van de totale hennepteelt in ons land is naar schatting 80% bestemd voor de buitenlandse markt. De overige 20% is voor de lokale gebruikersmarkt. Het criminele drugscircuit beperkt zich niet tot cannabis, het gaat het ook om drugs als XTC en cocaïne. Toch wordt een rechtstreekse link voor het drugsgeweld bij de coffeeshop gelegd. De wietpas wordt bij wijze van package deal - ondanks tegensputteren van onder andere de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel - versneld ingevoerd. Ook gemeenteraden van andere Brabantse steden (Den Bosch, Breda en Tilburg) laten weten niets te zien in de wietpas."

"Er worden meer kritische kanttekeningen gemaakt, onder andere door sociologe Nicole Maalsté van de Universiteit Van Tilburg, die al twintig jaar onderzoek doet naar coffeeshops. Zij verwacht door de wietpas zelfs een toename van de illegale wiethandel. Cannabisgebruikers willen immers niet als zodanig geregistreerd staan en zullen aangewezen zijn op de straatdealer. En als de pas alleen bedoeld is voor inwoners van de steden, zijn ook mensen uit omliggende dorpen op de straatdealer aangewezen."

"Maalsté krijgt bijval van Marije Wouters, onderzoeker van het Bonger instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam. Ook zij verwacht dat de handel voor de gewone consument zich naar de straat verplaatst en waarschuwt voor de komst van 06-dealers. "Het huidige beleid past prima bij mensen die principieel tegen drugs zijn, maar past", volgens Wouters, "niet in een drugsbeleid waarin de volksgezondheid centraal staat en de zogenaamde harm reduction een rol speelt.""

"De wietpas wordt door vele deskundigen gezien als symboolpolitiek; je lost het probleem van de achterdeur (productie en aanvoer) niet op door de voordeur (gebruik) aan te pakken. De oproepen van onder andere van Gijzel, Maalsté en Wouters om de achterdeur eindelijk te regelen lijken aan deze regering echter niet besteed."

Afstand tot scholen

"Volgens een onderzoek door de NRC zal zestig procent van de coffeeshops in ons land door deze maatregel verdwijnen. De maatregel lijkt bedoeld om scholieren te beschermen. Echter op veel van de bedoelde scholen is slechts een klein deel van alle leerlingen ouder dan 18 jaar en de coffeeshops mogen niet verkopen aan jongeren beneden die leeftijd. Opnieuw een maatregel die nauwelijks invloed heeft op de aanpak van de drugscriminaliteit, maar de gebruiker naar de illegale straathandel dringt. Ook de verhoging
van het afstandscriterium lijkt een volgende stap naar een definitieve afschaffing van het beleid om de softdrugsmarkt en de overige markten zoveel mogelijk gescheiden te houden."

De volledige brief kun je hier lezen.

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04