U bent hier: Blog De eerste oogst is binnen

De eerste oogst is binnen

TrekuwPlant Trek u plant 27 april 2010 - België - Op 10 april 2010 kon de eerste oogst van de gemeenschappelijke cannabisplantage van Trekt Uw Plant worden binnengehaald. Na bijna 4 jaar actievoeren kon de vzw de eerste legaal geteelde cannabisplantjes van België aan haar leden overhandigen.

Zo begint het artikel op de website van 'Trek u Plant'. In een videoverslag is het fysieke bewijs te zien dat de vzw Trekt Uw Plant eerder deze maand haar eerste proefoogst, zijnde 1 cannabisplant voor enkele van haar leden, heeft binnengehaald. Daarmee levert de vzw een belangrijke bijdrage aan de wettelijke regulering van de cannabismarkt in België en zet zij een volgende stap naar de volledige zelfvoorziening voor al haar leden.

Sinds 2005 is in België een ministeriële richtlijn van kracht, die het bezit van max. 3 gram cannabis of 1 vrouwelijke plant door een meerderjarige, zonder dat sprake is van overlast, buiten vervolging stelt. Het betreft sindsdien een overtreding waarvoor alleen een zogenaamd VPV (Vereenvoudigd Proces Verbaal) kan worden opgesteld; de cannabis kan ook niet zonder toestemming van de eigenaar in beslag worden genomen.

De afgelopen jaren heeft Trekt Uw Plant deze richtlijn getest. Bij twee gelegenheden, op 12 december 2006 en 3 mei 2008, is in het openbaar een gemeenschappelijke cannabisplantage gepresenteerd. Beide keren werd deze plantage in beslag genomen en de bestuursleden van de vzw gearresteerd en vervolgd. Beide keren werd de vzw door de correctionele rechtbank veroordeeld, de eerste keer wegens bezit van cannabis, de tweede keer wegens 'aanzetten tot druggebruik'. En beide keren ging de vzw tegen deze veroordeling in beroep en werd zij uiteindelijk vrijgesproken, op 26 juni 2008 en 25 februari 2010.

Uit deze vrijspraak concludeert Trekt Uw Plant dat haar werkwijze volledig past binnen de intentie van de Belgische wetgever: door het bezit en de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik niet langer te vervolgen, verschuift het accent in het beleid van justitie naar volksgezondheid. Kweken voor persoonlijk gebruik is een gezond alternatief voor de illegale markt en voor het toerisme naar Nederlandse coffeeshops. Een vereniging als Trekt Uw Plant hanteert ecologische kweekmethodes, waarbij geen risico bestaat op vervuiling of verzwaring van het middel, zoals op de zwarte markt het geval is. In tegenstelling tot de illegale markt is de vereniging niet toegankelijk voor minderjarigen.

Trekt Uw Plant wil een signaal geven aan de naar schatting 500.000 Belgen die cannabis gebruiken. Vanaf nu is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de verbouw van cannabis voor persoonlijk gebruik gezamenlijk te organiseren via een gesloten circuit. Daarmee staat België in een keer een stap verder dan Nederland, waar de handel in kleine hoeveelheden wel, maar de teelt niet is toegestaan.

Lees hier over de aktie van Trek u Plant

Gerelateerd:

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04