U bent hier: Blog Lust, last of overlast?

Lust, last of overlast?

Inhoudsopgave
Lust, last of overlast?
Vervolg
Alle pagina's

13 november 2009 - Indien er op een zondag vele verkeerbewegingen richting Eindhoven plaats vinden vanwege het feit dat het de eerste zondag van de maand is wordt dit meestal als lust ervaren. Indien een wijksupermarkt veel verkeersbewegingen en de nodige parkeerproblematiek met zich mee brengt wordt dit meestal als last ervaren. Indien een coffeeshop veel verkeersbewegingen en de nodige parkeerproblematiek met zich mee brengt wordt dit altijd als overlast bestempeld.

Toch gaat het 3 maal om hetzelfde, veel verkeersbewegingen en parkeerproblematiek.

Waar er bij andere bedrijven niets op het spel staat, kan parkeerproblematiek bij een coffeeshop als overlast bestempeld worden en dus een negatief effect hebben op het verkrijgen of behouden van de exploitatievergunning . Dit is dus rechtstreeks van invloed op het voortbestaan van de onderneming en het daarbij behorende ontslag van de werknemers.

Wij menen dat problemen er zijn om opgelost te worden en in overleg met alle belanghebbende kan dit tot een constructieve oplossing leiden voor een prettiger woon-, werk- en leefklimaat van alle betrokkenen.

Overlast echter is er om bestreden te worden en laat dus geen ruimte voor overleg en acceptabele oplossingen voor alle belanghebbende.

Politieke wil kan zorg dragen voor het schrappen van de eerste 4 letters van 'over'last. Vanuit last kan er naar constructieve oplossingen toegewerkt worden zodat lust als eindresultaat tot de mogelijkheden kan behoren.

Als maatschappelijk verantwoorde ondernemers doen we er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken. Enkele middelen die we inzetten zijn o.a. duidelijke aankondiging dat dubbel parkeren leid tot geen verkoop aan overtreder, controle bij de shop op dubbelparkeerders en deze verzoeken hun auto netjes te parkeren en het daadwerkelijk weigeren van verkoop aan hardnekkige dubbelparkeerders.

Echter, het door de jaren heen terug dringen door de overheid van het aantal coffeeshop, het feit dat de Eindhovense coffeeshops samen met de Helmondse de enige in de SRE-regio zijn en het intussen niet in aantal afgenomen consumenten, maakt dat de resterende shops meer consumenten van hun producten dienen te voorzien dan 15 jaar geleden.

Niet alleen dienen ze meer consumenten te voorzien, deze consumenten dienen noodgedwongen ook vaker te komen dan 15 jaar geleden. De maatregel waardoor coffeeshops van 30 gram per klant naar 5 gram per klant per dag terug moesten maakt dat een klant 5 keer extra dient te komen alvorens aan 30 gram te zitten.

Dat dit alles resulteert in meer bewegingen en dus meer verkeer, is een niet meer dan logisch gevolg van maatregelen genomen door de overheid gecombineerd met een niet in aantal afgenomen consumenten.

Om de verkeersbewegingen en parkeerproblematiek terug te dringen, dien je het aantal bewegingen terug te dringen. Dat dit niet lukt door het aanbod terug te dringen mag iedereen wel duidelijk zijn.

Laten we eerst eens kijken hoe groot de groep is die de coffeeshop met de auto bezoekt. Onderstaande illustratie geeft de resultaten weer van het vervoersmiddel dat bezoekers beweegt naar de coffeeshop (bron: Instant Onderzoek Coffeeshopbezoekers Eindhoven, 3077 geënquêteerden).

IOC-Ehv-3077-Vervoersmiddel Instant Onderzoek Coffeeshopbezoekers Eindhoven - Vervoersmiddel

Wat opvalt is dat ruim de helft van de bezoekers met de auto de coffeeshop bezoekt.  Vandaar dat wij ons afvroegen waar deze groep van bezoekers nu eigenlijk vandaan komt.v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04