U bent hier: Blog van Gijzel wacht op Tweede Kamer

van Gijzel wacht op Tweede Kamer

van-Gijzel Rob van Gijzel 14 januari 2010 - In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 2 december 2009 heeft van Gijzel aangegeven dat hij wil afzien van een proef met nieuw coffeeshopbeleid. Van Gijzel wil een experiment dat zich met name ook richt op de aanpak van, de aan hennepteelt gerelateerde, criminaliteit. Dat zou kunnen met gereguleerde kweek onder toezicht, alleen door kwekers die daar een vergunning voor hebben.

De minister van Binnenlandse Zaken staat echter alleen proefprojecten met pasjessystemen toe, zegt van Gijzel. Hij wil ook een pasjessysteem, maar wel in combinatie met gereguleerde kweek. Van Gijzel hoopt dat de Tweede Kamer alsnog ruimte schept voor een proef met gereguleerde kweek.

Inmiddels hebben we een brief van burgemeester van Gijzel gevonden waar hij dit onderwerp uiteenzet aan de raad. Daarin stelt hij: "Ten gevolge van een aantal onzekere factoren ben ik van mening dat het voeren van een discussie over een pilot coffeeshop beleid op dit moment niet opportuun is."

Als reden hiervoor stelt hij dat hij na ampel beraad tot de conclusie is gekomen dat een pilot zonder extra maatregelen (gereguleerde teelt en/of aanwending subsidie ook voor strafrechtelijke handhaving) onvoldoende robuust noch voldragen is, en wil hij het debat over dit onderwerp in de Tweede Kamer afwachten in de hoop dat het kabinet daardoor tot een gewijzigd/aanvullend standpunt komt.

Lees hier de volledige brief van 4 december 2009

Gerelateerde onderwerpen:

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04