U bent hier: Blog VVCC stuurt een bedankje

VVCC stuurt een bedankje

logo-VVCC-2010 Logo Vereniging Voor Cannabis Consumenten 26 december 2009 - Vandaag mochten we een e-mail ontvangen van VVCC. Hierin bedanken zij ons voor het Sociaal Jaarverslag 2008 van VCE en de informatie over de Groene Bob campagne.

VVCC volgt op de voet de media omtrent Groene Bob en is zeer benieuwd naar wat VCE verder gaat ondernemen. Graag willen ze de toekomstige voorzetting van de campagne ondersteunen door campagne materiaal te verspreiden onder consumenten.

Daarnaast voegde zij als bijlage een brief bij die namens VVCC op 2 december aan burgemeester van Gijzel is verzonden. Hierin geven zij te kennen het initiatief omtrent een gereguleerde achterdeur te waarderen. Toch hebben ze enkele bedenkingen bij de plannen van burgemeester van Gijzel.

Een eerste bedenking is de manier van reguleren van teelt. Gezien er een gereguleerde teelt van gewassen, volledig voorzien van regels en controle op het product, bestaat is het volgens VVCC onnodig hier andere instanties mee te belasten. Men denkt daarbij aan de reguliere glas- en tuinbouwsector en niet over de bestaande medische kweek zoals van Gijzel voorstelt.

Ten tweede dient de diversiteit van het aanbod bij de coffeeshop bij het regulieren van de achterdeur een rol te spelen.

Ten derde spreekt van Gijzel alleen over het regulieren van cannabis en vergeet daarbij dat een groot deel van de consumenten hash rookt die uit het buitenland afkomstig is.

Ten vierde is er sprake van een selectiesysyteem van klanten welke door de verkooppunten bekostigd moeten worden. Hiermee wordt zowel de problematiek als de kosten direct bij de verkooppunten gelegd. Tegelijkertijd wordt de Nederlandse toerist beperkingen opgelegd binnen zijn eigen landsgrenzen door enkel regionale verkoop toe te staan. Consumenten zitten niet te wachten op zulk een systeem en VVCC ziet dan ook absoluut geen voordelen bij persoonsregistratie

Kleinschaligheid en een verspreiding van de verkooppunten geniet de voorkeur van VVCC bij het bevorderen van de sociale controle jegens de consument en het bestrijden van criminaliteit. Eenzelfde gedachtengang geldt voor de regulering van kleinschalige cannabisteelt, waardoor de diversiteit van het aanbod van producten behouden blijft en door marktwering een lagere verkoopprijs mogelijk wordt. Door deze kleinschaligheid zal illegale cannabisteelt minder aantrekkelijk worden en is deze makkelijk te onderscheiden van gereguleerde teelt.

VVCC hoopt dat burgemeester van Gijzel deze ideeën mee neemt in zijn beeldvorming over het nieuwe softdrugsbeleid.

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04