U bent hier: Acties VCE in gesprek met burgemeester van Gijzel

VCE in gesprek met burgemeester van Gijzel

van-Gijzel Rob van Gijzel 20 november 2008 - Op de vooravond van de wiettop nodigt burgemeester van Gijzel alle coffeeshopeigenaren uit voor een 'open' gesprek.

Deze uitnodiging kwam naar aanleiding van het verzoek om een gesprek van VCE en omdat hij zich zorgen maakt over de criminalisering rondom drugs.

Onderwerpen die besproken zijn:

  • Projectgroep 'Herijking Eindhovense Coffeeshopbeleid', komt er nog een vervolg?
  • Parkeerprobleem, aandacht gevraagd voor een 'Buy and Go Zone' (vergelijk met 'Kiss en Go Zone' bij scholen) voor coffeeshops met parkeeroverlast.
  • Uitslag Instant Coffeeshoponderzoek besproken. Aangegeven dat wij open staan voor suggesties m.b.t. de vragenlijst in een 2de onderzoeksronde.
  • Toeristen; Criminoloog Cyrille Fynaut zegt dat er in de omliggende landen genoeg drugs te krijgen zijn. Het bestaan van coffeeshops in Nederland en daar softdrugs te kopen, geeft de toeristen als het ware een garantie dat ze kwaliteit kopen. En de mogelijkheid dat als ze niet tevreden zijn verhaal kunnen halen. Het Trimbos Instituut heeft een dalende trend in het thc-gehalte geconstateerd en rapporteerde  dat in het buitenland vervuilde wiet is aangetroffen. De Nederlandse shops vormen het onderzoeksgebied van jaarlijkse metingen van het Trimbos Instituut. In Eindhoven komen 7,2% van de coffeeshopbezoekers uit het buitenland (bron: Instant Onderzoek Coffeeshopbezoekers Eindhoven, 1ste ronde, 1730 geënquêteerden).
  • AHOJG-criteria (landelijk). Geen Affichering, geen Hard drugs, geen Overlast, geen verkoop/toegang aan Jeugdigen(<18 jaar), geen Grotere hoeveelheden (max. 5 gr. per persoon per dag). Eindhoven heeft daarin een uitzonderingspositie genomen (W)AHOJG, waarbij W staat voor geen Woonoverlast. Dit zal problemen geven bij spreiding. Het gevoel van veiligheid en sociale aspecten is in een woonwijk aanwezig. De burgemeester kan hier ontheffing voor verlenen zodoende kunnen coffeeshops zich in een wijk vestigen. Tevens is dan een verhuisregeling mogelijk voor de shophouder die geen tabaksvrije ruimte kan creëren.
  • 500-gramregelgeving; er zijn weinig coffeeshops om de regio te voorzien. De Eindhovense shops staan onder grote druk door de 500 gram regelgeving en het daaruit voortvloeiende hoger bedrijfsrisico. Een voorraad verhoging van 500 gram naar 999 gram is zeer wenselijk. Een nog veiligere oplossing zou een verhoging naar 4999 gram zijn, dan worden de vele bewegingen en invloeden op onze bedrijfsvorming beperkt.
  • Terugverdienregeling stappenplan. Rekening houdend met goed gedrag in het verleden zodat na een jaar een eerder gegeven waarschuwing komt te vervallen. 

Niet alle dillema's zijn besproken. De burgemeester heeft aangegeven dat in het voorjaar 2009 een vervolggesprek gaat plaats vinden.

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04