U bent hier: Acties Brief aan Helmondse politiek

Brief aan Helmondse politiek

Verkeersbord-coffeeshop Waar is de coffeeshop? 30 juni 2008 - VCE verstuurd een brief naar de Helmondse politiek. Aanleiding is de sluiting van de enige Helmondse coffeeshop in april j.l.

De brief, een soortgelijke als in maart, stelt dat de sluiting van de enige Helmondse coffeeshop extra druk brengt naar de Eindhovense shops, gezien er verder nergens in de regio coffeeshops zijn.

Hierbij wordt gewezen op het feit dat de coffeeshopdichtheid in de regio Eindhoven beneden landelijk peil ligt en er 32 shops in de regio dienen te zijn om op landelijk niveau te komen. Daarnaast aandacht voor de berekening van Helmondse situatie, waar blijkt dat naar aantal inwoners, Helmond eigenlijk over 4 coffeeshops dient te beschikken om aan landelijk gemiddelde te voldoen.

Lees hier de volledige brief

Lijst bijlagen en bronvermeldingen

  1. Artikel Eindhovens Dagblad, 22 april 2008 (1 pg.)
  2. Beleidsnota omtrent het maximumstelsel ten aanzien van coffeeshops, 19 maart 2002 (5 pg.)
  3. Herkomst bezoekers coffeeshop Pink (1 pg.)
  4. Fact sheet VCE (1 pg.)
  5. Brief VCE aan gemeenteraadsleden Eindhoven, 26 maart 2008 (4 pg.) of lees hier ons artikel
  6. Berekening gemiddeld aantal coffeeshops per inwoner (1 pg.)
  7. Staatsalmanak 2008, ISBN nr. 9789012119924 (bronvermelding)
  8. Website Centraal Bureau Statistiek / cijfers 2007 (bronvermelding)
  9. Artikel Eindhovens Dagblad, 8 februari 2008, pg. 29 (1 pg.)
  10. Brief Bredase coffeeshops aan gemeenteraadsleden Breda, 5 april 2005, pg. 2 (13 pg.)

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04