U bent hier: Acties Brief aan de lokale politiek

Brief aan de lokale politiek

26 maart 2008 - In een brief naar alle Eindhovense raadsleden, burgemeester, fractievoorzitters gemeente Helmond, fractievoorzitters GroenLinks/SP in regiogemeenten onderbouwt VCE de regiofunctie van de Eindhovense coffeeshop.

Waar in begin jaren '90 er nog een 30-tal verkooppunten voor cannabis waren zijn er in 2003 nog 15 coffeeshops overgebleven. Feit is echter dan Eindhoven omringd wordt door gemeenten met een zogenaamde nul-optie.

Enige uitzondering in de regio is Helmond met 1 coffeeshop op 80.000 inwoners. Gebaseerd op cijfers uit 2007, geeft de gemaakte berekening 32 coffeeshops voor de regio Eindhoven. Onze regio ligt dus ver beneden het landelijk gemiddelde en enkel Eindhoven spant zich in om coffeeshopbeleid te voeren.

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat het Eindhovense coffeeshopbeleid geen mogelijkheid biedt tot Coffeeshop Coffeeshop verhuizing of vergroting. Dit mede met het oog op het komende tabaksrookverbod, waardoor behoefte ontstaat aan een ruimtevergende tabaksgebruikersruimte dan wel andere voorzieningen.

Verder wordt er aangedrongen op een versoepeling van het maximumstelsel (maximaal 15 coffeeshops in Eindhoven). Het maximumstelsel beperkt de mogelijkheid, door verruiming, de Eindhovense coffeeshop te ontlasten. De bedrijven raken oververhit, het voldoen aan de 500-gramvoorraadregel brengt een hoop improvisatie met daarbij een organisatorisch spagaat

Ook wordt er gewezen op een handtekeningenactie bij coffeeshop Pink, waaruit bleek dat meer dan de helft van de bezoekers uit de regio komt. Uit een marktonderzoek van datzelfde bedrijf blijkt dat 20% van de klanten nooit kan zitten en 63% soms geen plek kan vinden om te gaan zitten.

Tot slot aandacht voor de cannabisconsument die anno 2008, zich niet kan en wil identificeren met het imago van 'oude hippie' en 'sociaal zwak' en hij/zij bedreigt ook niemand. Hij/zij gaat liever naar een coffeeshop met een goede naam en net als iedereen wil hij/zij een veilige, schone en gezellige plek om te vertoeven.

Lees hier de volledige brief

Lijst van bijlagen bij de brief

  1. Factsheet VCE (1 pg.)
  2. Artikel Eindhovens Dagblad, 8 februari 2008, pg. 29 ( 1 pg.)
  3. Dagblad Trouw, 23 december 2004 (1 pg.)
  4. Huisreglement coffeeshop Pink (1 pg.)
  5. Bevolkingsaantallen (3 pg.)
  6. Grafiek herkomst bezoekers Pink (1 pg.)
  7. Sluitingstijden Eindhovense coffeeshops voor 1 februari 2003 (1 pg.)

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04