U bent hier: Acties Seminar voor VCE leden

Seminar voor VCE leden

Koos Koos Zwart Maart 2008 - Om VCE-leden beter voor te lichten over een aantal aspecten van het coffeeshophouderschap organiseerde VCE een seminar voor haar leden.

Het seminar werd gegeven door Koos Zwart van Adviesbureau Barkhuis c.s.

Koos Zwart, expert bij uitstek op gebied van het gedoogbeleid, gaf een uiteenzetting over volgende speerpunten:

  • Politieke betrokkenheid van lokale coffeeshops
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen door coffeeshops m.b.t. milieu aspecten, jeugd en gezin
  • BIBOB
  • Pasjessysteem
  • Afstandscriterium
  • Spreiding coffeeshops

De uiteenzetting werd als zeer leerrijk ervaren door de deelnemers.

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04