U bent hier: Acties Projectgroep 'Herrijking Coffeeshopbeleid Eindhoven'

Projectgroep 'Herrijking Coffeeshopbeleid Eindhoven'

Januari- april 2008 - In verband met landelijke en lokale ontwikkelingen met betrekking tot coffeeshops wil gemeente Eindhoven samen met de betrokkenen naar het Eindhovense beleid kijken.

Er is een projectgroep samengesteld waarin afgevaardigden van alle betrokkenen deel zullen nemen. Benadrukt wordt dat ook Eindhoven zich aan de landelijke regels dient te houden.

Daar waar de gemeente Eindhoven de mogelijkheid heeft om zelf invulling te geven aan beleid, wil zij dit graag doen in overleg met de betrokkenen.

Samenstelling projectgroep:

Voorzitter mw. Bergacker (juridische zaken), dhr. P. van Bijnen (veiligheidshuis/politie), dhr. E. van Kessel (veiligheidshuis), dhr. R. Mesman (stadsdeelteam centrum), dhr. P. van Nierop (GGD), dhr. H. van Weert (Novadic), dhr. D. van Haaren (afgevaardigde PCN), mw. L. Lankes (woordvoerder VCE), dhr. B. Yƶndem (afgevaardige VCE).

De projectgroep heeft een aantal bijeenkomsten belegd (31-01-'08, 25-02-'08 en op 11-03-'08) waarin primair de volgende onderwerpen uit het huidige beleid aan de orde zijn gekomen.

  • Het aantal coffeeshops in Eindhoven
  • Spreiding coffeeshops over de stad
  • Coffeeshops in nabijheid van scholen en in een woonomgeving, 'afstandscriteruim'
  • Preventie
  • Leeftijdsgrens, 18 of 21 jaar
  • Pasjessysteem/registratiesysteem door coffeeshophouders

Na een aantal bijeenkomsten trad een grote stilte op. De bijeenkomsten ervaren wij als een eenrichtingsverkeer. Onze argumenten werden genegeerd, er werd genotuleerd maar verslagen hebben we nooit ontvangen.

Op 3 september 2008 is toegezegd dat de projectgroep wordt voorgezet in het 4de kwartaal o.l.v. Eric van Kessel. Status per 31 december 2008: "voorlopig in de kast gelegd".

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04