U bent hier: Acties Informatieverstrekking aan nieuwe gemeenteraad

Informatieverstrekking aan nieuwe gemeenteraad

voorlichting 8 juli 2010 - Middels een gisteren verzonden brief heten we de nieuwe Eindhovense gemeenteraad welkom . Daarnaast is  informatie meegezonden om hen bekendheid te geven met de materie rondom coffeeshopbeleid, gedogen en wat VCE doet.

In de brief wordt een kort overzicht gegeven van enkele acties die VCE ondernomen heeft de afgelopen jaren om tot een beter cofeeshopbeleid te komen.

Er wordt ondermeer aandacht besteed aan:

  • de actie tot opkomstbevordering van de lokale en landelijke verkiezingen
  • de informatieverstrekking aan de vorige gemeenteraad
  • positieve beeldvoming omheen de coffeeshop
  • het Instant Onderzoek onder coffeeshopbezoekers
  • de Groene Bob actie om cannabisconsumenten voorlichting te geven omtrent gebruik en verkeersdeelname
  • de klachtenprocedure van VCE voor consumenten

De volledige brief kun je hier lezen

Bijlagen:

1. VCE werkt in verschillende projecten samen met de landelijke bond PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland)

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04