U bent hier: Acties Merkenrecht versus het belang van voorlichting

Merkenrecht versus het belang van voorlichting

BIVV17 februari 2010 - Gisteren mochten we reactie ontvangen van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Zij maken opposistie tegen het groene bob beeldmerk, welke VCE had gedeponeerd. 

 Zij stellen volgende: "BIVV heeft recent vastgesteld dat VCE een Benelux inschrijving heeft verricht voor het beeldmerk BOB BEWUST ONBENEVELDE BESTUURDER, terwijl er geen twijfel kan over bestaan dat het gebruik van danig overeenstemmende tekens voor identieke dan wel soortgelijke of aanverwante waren en diensten aanleiding geeft tot gevaar op verwarring bij het relevante publiek. Het risico op verwarring is nog groter nu BOB en de BOB-campagne van BIVV een hoge bekendheid en reputatie genieten."

BIVV is dan ook mening dat deze inschrijving alsook het gebruik van dit merk een inbreuk uitmaken op haar uitsluitende rechten en dat deze inbreuk haar schade toebrengt zolang zij voortborduurt.

BIVV is bereid deze zaak in de minne te regelen. Ze stellen daartoe een aantal eisen waaraan vóór 15 maart 2010 voldaan dient te zijn. Ondanks dat onze juridische adviseur de kansen hoog inschat voor VCE, raad hij aan de zaak in de minne te schikken. Dit omdat een zaak tegen een instantie als BIVV wel eens een hele langlopende zaak zou dreigen te worden met een hoog kostenplaatje.

VCE is van mening dat dit geld beter besteed kan worden aan het ontwerp van een nieuwe campagne met betrekking tot cannabis en verkeer, om zo alsnog te voorzien in een goede voorlichtingscampagne.

Gerelateerd:

 

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04