U bent hier: Acties Briefwisselingen naar aanleiding van Groene Bob

Briefwisselingen naar aanleiding van Groene Bob

groene-bob-censuur Gecensureerde versie van groene bob 15 december 2009 - Een goed bedoelt initiatief, namelijk het voorlichten van cannabisconsumenten over gebruik en verkeer, eindigd, na dreiging van VVN, jammer genoeg in het opschorten van de Groene Bob campagne.

Naar aanleiding van de eerdere verstuurde aankondiging aan diverse bestuurders en organisaties besluit VCE in een brief deze partijen op de hoogte te brengen van het opschorten van de campagne.

Gelijktijdig ontvangen we een ontvangstbevestiging van de Tweede Kamer (verzonden 14 december) van onze eerdere brief, waarin gesteld wordt dat onze brief is doorgestuurd naar de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en deze daar behandelt zal worden in de eerstvolgende vergadering.

Ook mogen we een reactie van VVN ontvangen (gedateerd 14 december). Hierin stellen zij dat ze via de media op de hoogte zijn gebracht van ons initiatief van de Groene BOB om coffeeshop bezoekers te informeren over de relatie tussen het gebruik van Cannabis en verkeer en Verkeersveiligheid. In deze brief prijzen zij de VCE voor het initiatief.

Zij attenderen ons er op dat wij gebruik maken van het bekende Bob logo. Dit logo is eigendom van het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en wordt in Nederland in licentie gebruikt door Veilig Verkeer Nederland en de partners in de Bob campagne, te weten het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gezamenlijke importeurs en producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken. Gebruik anders dan voor de Bob campagne, gericht op het onderwerp Alcohol en Verkeer en volwassen automobilisten is krachtens de licentieovereenkomst niet toegestaan.

Zij verzoeken daarom dringend om te stoppen met onmiddellijke ingang met het gebruik van het Bob logo. Ze gaan er van uit dat wij in alle redelijkheid e.e.a. met elkaar af kunnen spreken en dat er geen sprake hoeft te zijn van juridische consequenties. Daarnaast nodigen ze de VCE uit om met de projectleider „Rijden onder invloed‟ in gesprek te gaan over voorlichtingsvormen die wel mogelijk zijn.

VCE heeft de campagne reeds stil gelegd en is in beraad over vervolgstappen.

Gerelateerd:

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04