U bent hier: Acties Spreektijd VCE op commissievergadering BEZ

Spreektijd VCE op commissievergadering BEZ

Herkomst-bezoekers-3077 Herkomst bezoekers - bron: VCE-Instant Onderzoek Coffeeshopbezoekers, n = 3077 13 juli 2009 - Inwoners van Eindhoven hebben spreekrecht in de raadscommissies. Dat wil zeggen dat men het recht heeft om in de vergadering van een raadscommissie 5 minuten het woord te voeren over een onderwerp dat op de agenda staat.

De VCE heeft gebruik gemaakt van dit spreekrecht. Dick van Haaren heeft namens de VCE de commissieleden toegesproken.

Burgemeester Rob van Gijzel wil onder voorwaarden meedoen aan een proefproject met toegangspasjes voor coffeeshops. De aanpak van de georganiseerde misdaad die aan hennepteelt is gekoppeld vindt hij belangrijker.Hij gaat samen met de burgemeester van Tilburg ((Ruud Vreeman) een systeem uitwerken om de nu nog verboden hennepteelt te reguleren. Hij hoopt later dit jaar met een uitgewerkt plan aan het kabinet te kunnen overhandigen.

Rob van Gijzel wil onder drie voorwaarden meedoen aan de door het Rijk geïnitieerde pilot om een nieuw coffeeshopbeleid.

  • Invoering van een pasjessysteem. Alleen pasjeshouders kunnen bij een coffeeshop softdrugs kopen en gebruiken.
  • Van Gijzel wil alleen meedoen als de Eindhovense raad en de burgemeesters uit de regio met deelname aan de pilot toestemmen
  • Dat het rijk ook iets gaat doen aan de "achterkant" van de coffeeshops, ofwel de illegale aanvoer van hennep.

Volgens Van Gijzel leveren de coffeeshops in Eindhoven niet veel overlast op. De georganiseerde criminaliteit die gepaard gaat met hennepteelt wil hij aanpakken.

Een groot deel van de raad stemt in met de door Gijzel gewenste aanpak. Ze volgen zijn redenering dat je geen nee tegen pilot kunt zeggen als je als stad de hennepgerelateerde criminaliteit wilt aanpakken.

Overige documenten:

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04