U bent hier: Acties Brief aan raadsleden en de driehoek

Brief aan raadsleden en de driehoek

18 maart 2009 - VCE verstuurd een brief aan de Eindhovense raadsleden en de driehoek. Hierin dringen zij aan op een terugverdienregeling bij goed gedrag.

In de brief wordt gesteld dat sluiting van 2 van de 15 coffeeshops naar aanleiding van de BITE-controle op 7 november 2008, maakt dat de druk op de overige coffeeshops structureel zo groot is, dat overlast, in wat voor vorm dan ook, steeds moeilijker te voorkomen is..

Verder wijzen ze op het belang van de feiten, b.v. over een de aangetroffen hoeveelheid handelsvoorraad, vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties die een coffeeshopeigenaar boven het hoofd hangen. En dat dit vaak weken op zich laat wachten en er intussen maar wat geroepen wordt door o.a. burgemeester.

Verder geven ze aan dat overlast een van de gronden is om het gemeentelijke stappenplan in werking te stellen, door middel van sancties de coffeeshopeigenaar tot minder overlastgevend gedrag aansporen, met als „laatste‟ sanctie een sluiting van zijn/haar onderneming voor bepaalde (of onbepaalde) tijd. Gevraagd werd of dit onder een normaal bedrijfsrisico valt?  VCE is immers van mening dat dit vandaag de dag niet langer een normaal bedrijfsrisico vormt. Immers door de sluiting van de Pink en the New Wave, is een aanzienlijke groep klanten zich gaan verspreiden over onze shops in Eindhoven. Dit geldt evenzeer voor bezoekers afkomstig uit onze buurgemeenten, die een nuloptie hanteren.

Wellicht in tegenstelling tot wat men zou verwachten (meer klandizie als een collega zijn/haar onderneming moet sluiten) zijn de leden van VCE geenszins blij met deze ontwikkeling. De druk op hun shops is nu al maandenlang te groot. In dit verband verzoeken zij een zogenaamde terugverdienregeling mogelijk te maken. Een dergelijke regeling is o.a. in de gemeente Amsterdam enige jaren geleden door de gemeenteraad vastgesteld. In de praktijk komt het erop neer dat fouten uit het verleden -gesanctioneerd volgens het stappenplan- kunnen worden terugverdiend door middel van de nieuwe terugverdienregeling. In de praktijk komt het erop neer dat een coffeeshophouder, die bijvoorbeeld gedurende een jaar geen overtredingen heeft begaan als blijk van goed gedrag een eerder opgelopen waarschuwing kan terugverdienen. Deze komt te vervallen na verstrijken van een „waarschuwingsloze‟ periode. De ondernemer kan weer met een schone lei beginnen. Een gebruikelijke gang van zaken bij de horeca in het algemeen. Fouten uit het verre verleden blijven dan niet langer tot in de eeuwigheid, als ‟n zwaard van Damocles boven de markt hangen.

Een positieve prikkel om goed gedrag te belonen door het terugverdienen van „fouten‟ uit het verleden stelt een ondernemer in de gelegenheid op positieve wijze mee te werken aan de uitvoering van uw coffeeshopbeleid. Een constructieve samenwerking is voor alle partijen in de gemeente Eindhoven effectiever dan negatief sanctioneren. Beter correct gedrag belonen dan louter straffen.

Lees hier de volledige brief

Gerelateerde krantenberichten bij ED:

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04