U bent hier: Acties

Acties

Brief aan College bescherming persoonsgegevens

14 mei 2008 - Naar aanleiding van de projectgroep 'Herrijking Coffeeshopbeleid Eindhoven' en de druk aldaar, met name vanuit politie, tot het invoeren van een pasjessysteem voor coffeeshops, besloot VCE te peilen bij het College bescherming persoonsgegevens wat dit inhoud voor de coffeeshophouders.

Brief aan de lokale politiek

26 maart 2008 - In een brief naar alle Eindhovense raadsleden, burgemeester, fractievoorzitters gemeente Helmond, fractievoorzitters GroenLinks/SP in regiogemeenten onderbouwt VCE de regiofunctie van de Eindhovense coffeeshop.

Waar in begin jaren '90 er nog een 30-tal verkooppunten voor cannabis waren zijn er in 2003 nog 15 coffeeshops overgebleven. Feit is echter dan Eindhoven omringd wordt door gemeenten met een zogenaamde nul-optie.

Aandacht voor preventie

17 maart 2008 - Coffeeshops (leden VCE), politie, middelbaar onderwijs Eindhoven en GGD hebben gesproken over de preventie van cannabisgebruik in het kader van het coffeeshopbelied van de gemeente EIndhoven.

Doelstelling

Coffeeshops, politie, middelbaar onderwijs en GGD kunnen elkaar vinden in de volgende doelstellingen met betrekking tot de preventie van cannabisgebruik. Hierbij is onderscheid gemaakt in primaire preventie en secundaire preventie. Nadruk ligt op de primaire preventie.

Seminar voor VCE leden

Koos Koos Zwart Maart 2008 - Om VCE-leden beter voor te lichten over een aantal aspecten van het coffeeshophouderschap organiseerde VCE een seminar voor haar leden.

Het seminar werd gegeven door Koos Zwart van Adviesbureau Barkhuis c.s.

Voorlichtingsfolder

Februari 2008 - Een van onze eerste besluiten was het uitbrengen van een voorlichtingsfolder.

Het voorstel om deze folder gezamelijk met GGD en Novadic-Kentron uit te brengen is op niets uitgelopen.

Pagina 11 van 12

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04