U bent hier: Acties

Acties

VCE stuurt reactie aan VVN

logo-VVN2 februari 2010 - Na juridisch advies te hebben ingewonnen, heeft VCE vandaag gereageerd op de brief van 14 december j.l van Veilig Verkeer Nederland.

Bos over bancaire dienstverlening

logo-LOC21 januari 2010 - Goed nieuws uit Den Haag. We hebben de brief van Wouter Bos aan de banken, waarin hij deze vraagt om hun beleid om coffeeshops als klant te weigeren, ontvangen.

Meer reacties op Groene Bob

18 december 2009 - Vandaag mochten we maar liefst twee reacties ontvangen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de Groene Bob campagne.

De eerste betrof een brief (gedateerd 17 december 2009) waarin werd meegedeeld dat onze eerder verzonden informatie desgewenst betrokken zou zijn in de vergadering van 16 december van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Briefwisselingen naar aanleiding van Groene Bob

groene-bob-censuur Gecensureerde versie van groene bob 15 december 2009 - Een goed bedoelt initiatief, namelijk het voorlichten van cannabisconsumenten over gebruik en verkeer, eindigd, na dreiging van VVN, jammer genoeg in het opschorten van de Groene Bob campagne.

VCE schort Groene Bob campagne tijdelijk op

gavel Dreiging juridische stappen 11 december 2009 - EINDHOVEN – De Verenigde Coffeeshops Eindhoven (VCE) schort haar geplande campagne rond cannabis en verkeer tijdelijk op, in afwachting van de juridische stappen die Veilig Verkeer Nederland heeft aangekondigd. VVN stelt dat Bob een beschermd merk is.

Pagina 5 van 12

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04